HTML KAYAN RESİM VE Marguee KULLANIMI

Birşeyi kaydırmak için gerekli kodumuz:<marquee></marquee> şeklindedir. Örneğin WEBCEBİR.COM yazısını html sayfada kaydırmak için marquee WEBCEBİR.COM /marquee komutunu kullanırız.

Resim kaydırmada işlemi yazı kaydırma işleminden hiçbir farkı yoktur.
Soldan sağa Kayan Resim

<marquee direction="right">

<img src="ari.png"></marquee>

Sağdan sola Kayan Resim

<marquee><img src="ari.png">

</marquee>

Sağdan Sola ve Soldan Sağa Kayan Resim

<marquee behavior="alternate">

<img src="ari.png"></marquee>

Yukarıdan Aşağıya Kayan Resim

<marquee scrollamount="1" height="50" width="100%" direction="down" style="height: 50px; width: 100%;">

<img src="ari.png">

</marquee>
Aşağıdan Yukarıya Kayan Resim
<marquee scrollamount="1" height="50" width="100%" direction="up" style="height: 50px; width: 100%;">

<img src="ari.png">

</marquee>

Çoklu Resim kaydırma
Üç tane resmi yanyana kaydıralım.

<marquee behavior="alternate" bgcolor="#ff6600 " style="background-color: rgb(255, 102, 0);">

<img src="ari.png">

<img src="ari.png">

<img src="ari.png">

</marquee>

NOT:
Resim hangi dizinde bulunuyorsa bu resim ana dizinde bulunduğu için böyle gösterdik. src=”ari.png” images klasöründeyse şöyle gösterilir src=”images/ari.png”Ama yukardaki kodumuzda  Peki bunu alt alta nasıl yapabiliriz? Bunu da resimlerin arasına
kodumuzu koyarak yapabiliriz.
kodumuz enter görevini üstlenir burada ve biraz da marquee’nin width boyutu ile oynayacağım.


<html>

<head>

<title>Kayan Yazı Sanalkurs</title>

</head>

<body>

<marquee direction="up" width="100" height="400" bgcolor="red">

<img src="1.jpg" width="100px" heigth="800px">

<img src="1.jpg" width="100px" heigth="800px">

<img src="1.jpg" width="100px" heigth="800px">

</marquee>

</body>

</html>

RESİMLERİ AŞAÐIDAN YUKARI KAYDIRMAK

Ben şimdi resimleri aşağıdan yukarı doğru kaydırmak istiyorum. Bunun için de kayan yazıdaki gibi direction=”up” kodumu kullanacağım, ama biraz da heigth değerini genişleteceğim.

<html>

<head>

<title>Kayan Yazı </title>

</head>

<body>

<marquee direction="up" width="800" height="400" bgcolor="red">

<img src="1.jpg" width="100px" heigth="800px">

<img src="1.jpg" width="100px" heigth="800px">

<img src="1.jpg" width="100px" heigth="800px">

</marquee>

</body>

</html>