Java SE – Standart Edition

Java applet örneği :

Örnek Java uygulamaları ile Java SE öğrenmeyi hedefleyen herkes için orta düzeyde yazılım dersidir.

Aşağıdaki kodlar Applet ortamında bir pencere çizer ve içinde 1 de 10’a kadar olan tamsayıları sıralar. Programda döngüyü kurmak için do-while kodu kullanılmıştır. Bu bakımdan do-while döngüsü için de basit ve açıklayıcı bir örnek olduğu söylenebilir.


import java.awt.Graphics;
import java.applet.Applet;
public class javaApplet1 extends Applet{
  public void paint(Graphics g){
    int sayac=1;
    int x=25;
    String yazi;
    do{
      
      yazi=Integer.toString(sayac);// Bir değişkenin değerini Applet Viewer üzerinde görüntületebilmek için değişken tipinin String'e çevrilmesi gerekir.
      g.drawString(yazi, x, 25);
      x+=15;
      sayac++;
    }while(sayac<=10);
    
  }

}