jQuery Üzerine

jQuery JavaScript dilini sadeleştirmek için hazırlanmış istemci taraflı (client-side) bir kütüphanedir. Asıl amacı birçok platformda desteklenen, hızlı ve fonksiyonel sonuç alabilen uygulamaları çalıştırmaktır. Özellikle bir sayfadaki herhangi bir etiketi seçmek, DOM ağacına yeni unsurlar eklemek, göz alıcı animasyonlar oluşturmak ve efektler geliştirmek jQuery’in işidir. Örneğin; Online Ehliyet Sınavları adresindeki menü animasyonları ve sayfanın sağ ortasındaki “Ehliyet Türleri” paletinin efektleri jQuery’nin eseridir.

jQuery, 2006 yılında John Resig tarafından geliştirilmiş ve ilk sürümden beri popülerliği kitleler halinde yayılmıştır. Bugün jQuery birçok AJAX uygulamasında kullanılmakta, Microsoft ve Nokia jQuery’yi kendi platformalarına uyarlamaktadır.

jQuery Sözdizimi

Eğer bir script kodunda $ işareti ile başlayan bir ifade görüyorsanız bilin ki orada jQuery kullanılmıştır. jQuery’de tanımlamalar her zaman $ işareti ile başlar. Ardından parantez içine seçici yazılır. Örnek olarak sayfadaki herhangi bir HTML etiketi buraya yazılır. Seçiciden sonra çalıştırılması istenen fonksiyon yazılır. Örneğin; addClass() fonksiyonu, seçilen HTML etiketine sınıf atar.

jQuery sözdizimi

jQuery’nin yapısı görselde gördüğünüz gibidir.