Php de Isset fonksiyonu kullanımı
isset() fonksiyonu, parametre olarak verilen değişkenin tanımlı olup olmadığını kontrol eder.

Belirtilen değişken tanımlıysa ve NULL değilse TRUE(doğru) döner.

Söz Dizimi:

isset( değişken1, değişken2….. )

Değişken1: Gereklidir. Sınanacak değişken.

Değişken2: İsteğe bağlıdır. İkinci bir değişken yazılır

……. Daha başka değişkenler yazılır.

Bir değişken unset() ile yok edilmişse artık tanımlı değildir. isset() değişkene NULLatanmış olduğunu saptarsa FALSE döndürür. Bir NULL baytın (“\0”) PHP’nin NULLsabitine eşdeğer olmadığına dikkat ediniz.

Fonksiyona çok sayıda değiştirge aktarılmışsa sadece tüm değiştirgeler NULL’dan farklı bir değer içerdiği takdirde işlev TRUE döndürecektir. Değerlendirme soldan sağa ilerler ve NULL atanmış ilk değişkende işlem durdurulur.

<?php $text= "merhaba"; if(isset($text))</pre>
<pre>{ echo "değişken tanımlanmış"; }
else{ echo "tanımlı değişken bulunamadı."; } ?>

Yukarıdaki örnek kod $text değişkeninin içeriğine bakmaksızın varlığını kontrol eder.
Eğer $text değişkeni var ise True değeri döndürür bu sayede if yapısı 1 değerini alarak koşula girer. Eğer $text değişkenini tanımlamasaydık False değerini döndürerek else kısmına girecektir. isset fonksiyonu $text değerinin içi boş bile olsa tanımlı bir değişken olduğu için TRUE değerini döndürür. Değişken hiç tanımlanmamış olsaydı FALSE değerini döndürecekti.

Çoklu kullanımı ise aşağıdaki örnekte belirtildiği gibidir.

<?php $kategori = "bilgisayar"; $kitap_adi = "php öğren";
 if(isset($kategori,$kitap_adi)) echo "Böyle değişkenler bulunmakta ";
 else echo "Böyle değişkenler bulunmamaktadır"; ?>