Php , html kodlama mantığı :
Bir çok hazır script veya yardım, destek yazılarında sıkça karşılaştığımız bir sorun, HTML, CSS, JS kodlarının PHP içine echo veya değişkenlere tırnaklar içine atamak usülüyle işletilmesidir.. Mesala Şu kodlar Geçersizdir.

GEÇERSİZ

<?php
// donguden gelinecek
echo "<table class=\"table\">";
echo "<tbody>";
foreach( $kayitlar as $key => $v ) {
  echo "<tr>";
  echo "<td style=\"width:80px;\">";
  echo $v["id"];
  echo "</td>";
  echo "<td>";
  echo $v["baslik"];
  echo "</td>";
  echo "</tr>";
}
echo "</tbody>";
echo "</table>";
 
// diger baska benzer haliyle
echo "<table class=\"table\"><tbody>";
foreach( $kayitlar as $key => $v ) {
  $id = $v["id"];
  $baslik = $v["baslik"];
  $kategori = $v["kategori"];
  $duzenle = "?duzenle=$id";
  echo "<table class=\"table\">
<tbody><tr><td style=\"width:10%;\">
$id</td><td style=\"width:50%;\">$baslik</td>
<td style=\"width:30%;\">$kategori
</td><td style=\"width:10%;\">
}
echo "</tbody></table>";
?>

Bu Kodlarsa Geçerlidir

<?php if ($kayitlar) : ?>
<table>
  <tbody>
  <?php foreach ($kayitlar as $key=>$v) :?>
    <tr>
      <td><?php echo $v['id']?></td>
      <td><?php echo $v['baslik']?></td>
      <td><?php echo $v['kategori']?></td>
      <td>>Düzenle</td>
    </tr>
  <?php endforeach?>
  </tbody>
</table>
<?php endif?>