Php ile Fake mail, html tabanlı mail atmak
Web sitenizde smtp server desteği varsa php ve javascript kullanarak kendi mailinizi kendiniz atıyorsunuz. Üstelik zengin metin biçimiyle…

Mail gönderilerinizde kişi adı, gidecek mail, ve size ait olan maili sonradan yazacağınız için fake mail olarakta kullanabilirsiniz , yalnız dikkat etmeniz gereken husus bir cevap adresinizin olmayacağıdır.
Örneğin: admin@websiteminadı.com şeklinde girdiğiniz bir email ile gönderilecek maillere yanıt gelemeyebilir.
Birde smtp desteği veren ücretsiz php hostingler vardır,  şayet biraz html’den anlıyorsanız bu betiği çalıştırmak hiçte zor değil, üstelik mail gönderileriniz text tabanlı değil zengin metin yani html tabanlı olacaktır.

İLK ADIM

Her hangi bir kod düzenleyici ile ( not defteri bile olabilir ) aşağıdaki kodları kopyalayıp sayfayı guvenlik.php olarak kaydedin

<?php 
/* Config Section */ 
$pass = 'demo';  // Sifreyi buraya giriniz... 
$cookiename = 'demo';  // Optional change: Cookie'ye isim veriniz. 
$expirytime = time()+3600;  // Optional change: Sifrenin geçerli oldugu süre "saniye olarak". Basta geçerli olan 1 saatdir. 
$msg = 'Sifre Yanlis.'; // Optional change: parola yanlis mesajidir.basta geçerli olan "Sifre Yanlis"dir. 
/* End Config */ 
/* Logout Stuff - Sept 5, 2005 */ 
if (isset($_REQUEST['logout'])) { 
 setcookie($cookiename,'',time() - 3600);    // remove cookie/password 
 if (substr($_SERVER['REQUEST_URI'],-12)=='?logout=true') {  // if there is '?logout=true' in the URL 
 $url=str_replace('?logout=true','',$_SERVER['REQUEST_URI']); // remove the string '?logout=true' from the URL 
 header('Location: '.$url);     // redirect the browser to original URL 
 } 
 show_login_page(''); 
 exit(); 
} 
$logout_button='<form action="'.$_SERVER['REQUEST_URI'].'" method="post"><input type="submit" name="logout" value="Logout" /></form>'; 
$logout_text='<a href="'.$_SERVER['REQUEST_URI'].'?logout=true">Logout</a>'; 
/* End Logout Stuff */ 
/* FUNCTIONS */ 
$encrypt_pass=md5($pass); // encrypt password 
function setmycookie() { 
global $cookiename,$encrypt_pass,$expirytime; 
 setcookie($cookiename,$encrypt_pass,$expirytime); 
} 
function show_login_page($msg) { 
?> 
 <form action="" method="POST"> 
  Şifre:&nbsp; 
  <input type="password" name="password" size="20">&nbsp; 
  <input type="submit" value="Giriş"> 
  <input type="hidden" name="sub" value="sub"> 
 </form> 
 <?=$msg?> 
<?php } 
/* END FUNCTIONS */ 
$errormsg=''; 
if (substr($_SERVER['REQUEST_URI'],-7)!='sas.php') {// if someone tries to request sas.php 
 if (isset($_POST['sub'])) {   // if form has been submitted 
 $submitted_pass=md5($_POST['password']); // encrypt submitted password 
 if ($submitted_pass<>$encrypt_pass) { // if password is incorrect 
  $errormsg=$msg; 
  show_login_page($errormsg); 
  exit(); 
 } else {     // if password is correct 
  setmycookie(); 
 } 
 } else { 
 if (isset($_COOKIE[$cookiename])) {  // if cookie isset 
  if ($_COOKIE[$cookiename]==$encrypt_pass) { // if cookie is correct 
   // do nothing 
  } else {    // if cookie is incorrect 
  show_login_page($errormsg); 
  exit(); 
  } 
 } else {     // if cookie is not set 
  show_login_page($errormsg); 
  exit(); 
 } 
 } 
} else { 
 echo ''; 
} 
?> 

Bu sayfanın amacı mail göndereceğimiz sayfaya herkesin girememesi için şifrelemektir.

Dikkat!
Şifre olarak demo yazılmıştır. 5. satırda bulunan şifreyi kendinize göre değiştirin.

İKİNCİ ADIM

Her hangi bir kod düzenleyici ile ( not defteri bile olabilir ) aşağıdaki kodları kopyalayıp sayfayı mail.php olarak kaydedin

Hepsini Seç

<? require('guvenlik.php');?> 
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="wysiwyg.js"> 
</script> 
<form action="mail.php?gonder" method="post"> 
<TABLE> 
<TR> 
  <TD>Konu</TD> 
  <TD><INPUT TYPE="text" NAME="konu"></TD> 
</TR> 
<TR> 
  <TD>Gönderen İsim</TD> 
  <TD><INPUT TYPE="text" NAME="mailfromname"></TD> 
</TR> 
<TR> 
  <TD>Gönderen Mail</TD> 
  <TD><INPUT TYPE="text" NAME="mailfrom"></TD> 
</TR> 
<TR> 
  <TD>Alıcı Mail</TD> 
  <TD><INPUT TYPE="text" NAME="rcpt"></TD> 
</TR> 
<TR> 
  <TD>Mesaj:</TD> 
  <TD> 
    <textarea NAME="data" id="textarea1" ></textarea> 
   <script language="javascript1.2"> 
 generate_wysiwyg('textarea1'); 
</script>  
 
  </TD> 
</TR> 
<TR> 
  <TD>&nbsp;</TD> 
  <TD><input name="send" type="submit" value=" Gönder "></TD> 
</TR> 
</TABLE> 
</form> 
<? 
set_magic_quotes_runtime(0); 
if(isset($_GET['gonder'])) { 
$subject=$_POST['konu']; 
$fromname=$_POST['mailfromname']; 
$from=$_POST['mailfrom']; 
$to=$_POST['rcpt']; 
$data=$_POST['data']; 
$data = stripslashes($data); 
$eol="\nMIME-Version: 1.0\nContent-Type: text/html;\n"; 
$headers = 'From: '.$fromname.'<'.$from.'>'.$eol; 
// ve mail gider 
mail($to, $subject, $data, $headers); 
echo "Mail : $to adresine gönderildi"; 
} 
?>