Php’nin Kısayolları ile zaman ve satırlardan kazanın

Yazıma başlamadan önce söylemem gerekir ki her yazılımcının kendine has yazım teknikleri olduğunu ve bu tekniklerden kolay kolay vazgeçmeyeceklerini bilsemde, bu kısayollardan sırası geldiğinde yararlanılacağı kanaatindeyim.

Kodlama yaparken kısa kullanımlar gereksiz satırlardan bizleri kurtarırken zamandanda tasarruf yapmış oluruz. Bazı yazılımcılar bu kısayolların, kullanırken iyi fakat kod okumada zorluk yarattığı kanaatindedir. Lafı çok uzatmadan kısayollarımıza geçelim, kullanışlı olup olmadığına yorumlarınızla karar verirsiniz.[…]

Matematiksel Opertörlerde kısayollar

CODE:

$int1 = $int1 + $int2; yerine $int += $int2;

$int1 = $int1 – $int2; yerine $int -= $int2;

$int1 = $int1 * $int2; yerine $int *= $int2;

$int1 = $int1 / $int2; yerine $int /= $int2;
yukarıdaki örneklerde her satırda yapılan iki işlemde aynı görevi yapmaktadır.

Sayaçlarda kısayollar

CODE:

$int = $int + 1; yerine $int++;

$int = $int – 1; yerine $int–;
işte basit ama kullanışlı bir kısayol daha.

Ekran çıktılarında

yerine,

Süslü parantezlere herzaman ihtiyacınız yok

CODE:

if ($x)

{

echo “x”;

}

yerine

if ($x) echo “x”;
eğer else if yada else kullanmayacaksanız “if” tek satırda “{}” kullanmadan “;” ile bitirilerek yazılabilir. 3 satır kullanmak yerine tek satırda işi bitirmiş oluruz.

IF-ELSE bloklarında

Benim favorim, hem zamandan hem satırdan kazandırırken hemde içeriği daha okunabilir kılıyor.

CODE:

if ($type == ‘coder’)

{

echo ‘coder’;

} else {

echo ‘lamer’;

}

//yerine

echo ($type == ‘coder’) ? ‘coder’ : ‘lamer’;

//Bu metodla değiken tanımıda yapmak mümkün.

$type_of_person = ($type == ‘coder’) ? ‘coder’ : ‘lamer’;
False olmayan sıfır kontrolü yaparken.

CODE:

if (getNumber()) { … }

yerine

if (getNumber() !== false) { … }