Http Ayarları
Http Ayarları

Önce ssl klasörü içerisine giriyoruz…

cd /etc/ssl/

iki adet dosya oluşturuyoruz;

önceden oluşturulan ca-bundle ve crt hash ları nano ile bu dosyaları açarak içlerine yapıştıyoruz.

websiteadi_com.ca-bundle ve websiteadi_com.crt

sonra private kalsörünü içine giriyoruz;

cd /etc/ssl/private/

oradada bir dosya oluşturuyoruz;

önceden oluşturulan private hash ı nano ile bu dosyayı açarak içine yapıştıyoruz.

websiteadi_com.key

Varsayılan conf dosyamızı kopyalıyoruz;

cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/000-default-ssl.conf

Sonra

nano /etc/apache2/sites-available/000-default-ssl.conf

ile açarak aşağıdaki kodları sitenize göre düzenleyerek yapıştırıyoruz;

<VirtualHost *:443>
ServerName websiteniz.com
DocumentRoot /var/www/html/
<Directory /var/www/html>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/ssl/websiteadi_com.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/websiteadi_com.key
SSLCertificateChainFile /etc/ssl/websiteadi_com.ca-bundle
</VirtualHost>

Sonra https yönlendirmesi için

nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

açıyoruz ve

Redirect "/" "https://www.websiteadi.com/"

yukarıdaki kodu yapıştırarak işlemi tamamlıyoruz.

İyi günlerde kullanın…