PROMPT NEDEMEK

JavaScript’te kullanıcıdan veri almak için farklı yöntemler vardır. Veri alma iki tür JavaScript komutuyla gerçekleşir. Birisi bu konuda bahsedeceğimiz promptkomutuyla diğeri ise form yolu ile bilgi alınır. Form HTML üzerinde yer alması, prompt komutu’da ekrana küçük diyalog pencere açılması olarak birbirinden ayrılırlar.

prompt komutu: Window nesnesinin prompt metodudur. Bu metodun kullanımı aşağıdaki biçimde olur:

Sözdizimi:

Değişken=window.prompt(“Mesaj”,”Varsayılı değer”);

Mesaj :Bilgisayara prompt metoduyla girilecek bilgi hakkındaki açıklamaları içerir.

Varsayılı değer :Bilgi girişi gerçekleştirilmediği takdirde değişkene atanacak değeri belirtir.

Dönen değer:

Kullanıcı “Tamam” a tıklarsa, giriş değeri döndürülür. Kullanıcı giriş yapmadan “Tamam” a basarsa boş string döner. Giriş yapmış olsa dahi Cancel/Vazgeç’e tıklarsa null döner.

Prompt metodu ile girilen bilgi, string türde algılanır. Bu bilgiyi, (gerçekte sayısal türde bir bilgi ise), parseInt fonksiyonuyla tam sayı (integer) türüne ya da parseFloat fonksiyonu ile float (gerçel sayı) türüne dönüştürerek kullanmak gerekir.

İki şekilde kullanılır bunları görelim.

var isim = window.prompt("Lütfen adınızı giriniz.");
var isim = prompt("Lütfen adınızı giriniz.");