Linux
Linux

Merhaba,

Öncelik Sunucumuza bir putty yada terminal aracılığıyla bağlanıyoruz. Sırasıyla aşağıdaki konutları giriyoruz;


cd /etc/apache2/sites-enabled
nano 000-default.conf

Dosyayı aşağıdaki gibi güncelliyoruz;

<Directory /var/www/html/>
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>

Sonrasın CTRL+X ile kaydedip kapatıyoruz.

Son adım olarak

a2enmod rewrite

service apache2 restart

 

işlemleri güncellemelerimizi bitirip htaccess kullanımına başlıyoruz.