Javascript Ekran Çıktıları

JavaScript’de herhangi bir yerleşik baskı veya görüntüleme aracı yoktur. Javascript farklı şekillerde ekrana yazma seçenekleri vardır. Bunlar aşağıda liste halinde yer almaktadır.

  • window.alert () : Kullanarak ekrana yazmak
  • document.write () : Kullanarak HTML çıkışına yazmak
  • innerHTML : Kullanarak, bir HTML elemanı içine yazmak
  • console.log () : Kullanarak, tarayıcı konsol içine yazmak

Window.alert() kullanılması

javascript mesaj

ocument.write () KULLANILMASI


document.write(): Test amaçlı, kullanıma uygundur.

HTML dokümanının tamamen yüklendikten sonra document.write() kullanarak,tüm mevcut HTML silinir mesaj yazılır.

document.write("Merhaba Dünya");

NOT: document.write() yöntemi tüm HTML etiketlerini silip ekrana öyle mesaj yazar. Yalnızca test için kullanılır.

InnerHTML KULLANILMASI


Bu yöntemle herhangi bir HTML elamanı seçilerek mesaj yazılabilir.

document.getElementById("demo").innerHTML = 5 + 6;