Kayıt Listeleme Örnekleri 2 (PHP)

Kayıt Listeleme Örnekleri 2 (PHP) Bu yazımızda veritabanındaki kayıtları farklı şekilde listeleme örnekleri verilecektir. Örneklerimizde okul isimli veritabanını kullanacağız. Bu veritabanında siniflar, ogrenciler, dersler ve notlar olmak üzere 4 tane tablo vardır....

Kayıt Listeleme (PHP)

Kayıt Listeleme (PHP) Bu dersimizde veritabanından alınan kayıtları web sayfasında listelemeye çalışacağız. Bunun için sırasıya şu işlemleri yapacağız: Veritabanı bağlantısı yapılacak Kullanılacak karakter seti belirtilecek Listelenecek kayıtları ifade eden SQL sorgusu çalıştırılarak...

Php Dizin Dosya İşlemleri

Php Dizin Dosya İşlemleri fopen() ile Bir Dosya Açmak Bu fonksiyon bir dosyanın içeriğine erişmek, dosya üzerinde işlem yapmak, veri eklemek için kullanılır. Kullanım Şekli: fopen( dosya, özellik ); <?php $file = fopen(...
ip2long

ip2long() ve long2ip() Fonksiyonları Kullanımı

ip2long() ve long2ip() Fonksiyonları Kullanımı IP adresi kayıtlarını IP kontrolleri, IP yasaklama, hit sayma, oylama yapma vb. gibi nedenlerle tutmamız gerekebilir. Ancak veritabanında IP adresi tutmak çok güvenli bir yöntem değildir. Bu...

MySQL olay zamanlayıcısı

MySQL olay zamanlayıcısı (event scheduler) periyodik olarak veya sadece 1 kez tetiklenebilir olayları planlamak için kullanılır. Olay zamanlayıcısı Mysql’e 5.1.6 sürümünde eklenmiştir. Dolayısıyla alt sürümlerde desteklenmez. Olay zamanlayıcısını Unix’te bulunan cron job...

Php ile mysqli kullanımı

Php ile mysqli kullanımı Öncelikle merhaba. Bu yazıda Php 5 ile gelen yeni mysql kütüphanesi mysqli kullanımı üzerine birkaç kod paylaşacağım. Mysqli, MySQL Improved Extension (geliştirilmiş Mysql eklentisi) adının kısaltılarak yazılışıır. Mysqli’nin aktif...

Php’ de MySQL Kullanım İşlemleri

Php’ de MySQL Kullanım İşlemleri MySQL sunucusu ile bağlantı sağlamak. Her protokolde olduğu gibi mysql’de de öncelikle bir bağlantı sağlayıp bu iletişim protokolü üzerinden işlemler yapacağız. MySQL’i komut satırından kullananlar bilir ki, mysql...

PHP Data Objects (PDO)

PHP Data Objects (PDO) Artık “mysql_connect“, “mysql_query” fonksiyonlarının müfredattan kalkma zamanı geliyor, PHP’de kendi resmi dökümantasyonunda da bunun sinyalini vermeye başlamış; “mysql” fonksiyonlarının sayfasında aşağıdaki gibi bir öneriyle karşılaşıyoruz; Özetle artık bunları kullanmanızı...

Php ile Veritabanı İşlemleri – Select

Veritabanından bir tabloyu seçmek ve sorgu göndermek için Select komutu kullanılır. Kullanım Şekli SELECT kolon_adı FROM tablo_adı <?php $baglanti = mysql_connect("localhost","root","1234"); if (!$baglanti) { die("MySQL bağlantısı sağlanamadı"); } mysql_select_db("veritabani", $baglanti); $sql = mysql_query("SELECT...

mysql_fetch_array Komutu

PHP’de mysql_fetch_array fonksyonun dikkat etmediğimiz bir parametresi daha vardır; $result_type! result_type: mysql_fetch_array fonksyonunun, sorgudan dönen verilerin diziye atarkenki yöntemini belirtmeye yarar. 3 farklı result_type vardır: MYSQL_ASSOC, MYSQL_NUM, ve MYSQL_BOTH. Örnekler için bir tablomuz olsun; CREATE TABLE `users`...