PHP değişken Çözümleme

PHP değişken çözümleme Merhaba arkadaşlar, string veri türünde anlatmış olduğumuz çift tırnaklı dizgeler veya yorumlu metinlerde değişkenlerin php tarafından yorumlandığını anlatmıştım. sözdizimi basit ve karmaşık olarak sınıflandırılabilir. Basit Sözdizimi Basit sözdizimi en çok kullanılanı ve...

PHP String Veri Türü

String Veri Türü php string veri türü; php manual tanımı ile "Bir dizge string türünde bir sayıl değer olup bir dizi karakterden oluşur" , hoppala bu ne demek dediğinizi duyar gibi oldum....

PHP Float Veri Türü

Float Veri Türü Pphp float veri türü, gerçek sayılar olarakta veya kayan noktalı sayılar olarak tanımlanabilir. Şimdi bu kayan noktalı sayılarda nereden çıktı diyeceksiniz. aslında matematikte "küsürlü", "virgüllü",  "ondalıklı", sayılar desem hemen...

PHP Integer Veri Türü

Integer Veri Türü Php integer veri türü, doğal sayılar ve bunlarım tam zıttı olan negatif değerlerinden oluşan Z (...-2, -1, 0, 1, 2 ... ) tamsayılardır. Tamsayılar z harfi ile gösterilirler, manası...

PHP Boolean Veri Türü

Boolean Veri Türü PHP boolean veri türü, php veri türlerinden enbasit olanıdır. Boolean bir Mantıksal ifadenin "True" veya "False" değeri döndürmesi ile oluşur. Boolean Veri Türü Kullanım örnek: <?php $LZ3G = True; // $LZ3G değişkenine TRUE...

PHP Veri Türleri

php veri türleri Merhaba arkadaşlar. Sizler için hazırlamakta olduğumuz php ve php ders notları bölümünde PHP veri türlerini anlatmaya çalışacağım. temel olarak veri türleri php kodlamasında sorgu, ifade, karşılaştırma, güvenlik, sonuç bölümlerinde...

PHP Temel Sözdizimi

HTML den ayırma (html içine gömme) Php bir kodu yorumlamak için açılış ve kapanış kodlarına bakmaktadır, <?php  : Açılış ?>  :   Kapanış php nin bu şekilde çalışabiliyor olması onun birçok dosya türü içerisinde kullanılmasına...

L.Z.3.G. Hiçbir şey !

Merhaba değerli ziyaretci, hiçbir şeyi kaybetmeyip hatta bulabildiğiniz,  kendisi sanal bilginin gerçek olduğu L.Z.3.G yi açıyoruz... çoğul dikkat ederseniz. bekleyin.