HTML den ayırma (html içine gömme)

Php bir kodu yorumlamak için açılış ve kapanış kodlarına bakmaktadır,

  • <?php  : Açılış
  • ?>  :   Kapanış

php nin bu şekilde çalışabiliyor olması onun birçok dosya türü içerisinde kullanılmasına imkan sağlamaktadır. php başlangıç ve bitiş kodları dışında kalan alanları gözardı eder.

Örnek :

<?php
 echo "hiçbir şey için her şey LZ3G";
?>

örnek 2:


<? echo 'Bu en basit, SGML işlem yönergesidir'; ?>

<?= ifade ?> Bu "<? echo ifade ?>" için bir kısayoldur.

<% echo 'İsterseniz ASP tarzı etiketler kullanabilirsiniz'; %>
<%= $degisken; # Bu "<% echo . . ." %> için bir kısayoldur.

Deyim Ayırma

PHP de, C ya da Perl’de olduğu gibi, deyimlerin birbirlerinden ayrılması için her bir deyimin sonuna noktalı virgül konulması gerekmektedir. bir PHP kod bloğu sonunda bulunan kapanış kodu son deyim için noktalı virgül yerine geçmektedir. Kapanış kodu satırsonu kodunuda otomatik eklemektedir.


<?php  echo 'standart kod'; ?>

<?php echo 'blog sonu kapanış kodu ile' ?>

<?php echo 'Kapanış Etiketi olmadan';

* php en sonunda kapanışkodu kullanmamak (html gömülü değilse) daha doğrudur ve sonradan oluşabilecek fazla satırları engellemiş olmaktadır.

PHP de Açıklamalar

PHP, ‘C’, ‘C++’ ve Unix kabuk tarzı (Perl tarzı) açıklamaların hepsini destekler.

<?php     echo 'LZ3G PHP Ders Notları'; // tek satırlık c++ tarzı açıklama
/* Bu, C tarzı çok satırlı
bir açıklamadır */
 echo 'LZ3G Sizlerle';
echo 'LZ3G PHP sözdizimleri'; # Bu tek satırlık kabuk tarzı açıklamadır
?>

* açıklama satırlarının kullanılmasında çoklu türleri iç içe kullanmamaya özen gösterin, iç içe kullanım hata oluşturur

<?php
/* Bu, çok satırlı
bir açıklamadır */
bu hatadır */
?>