Tek Boyutlu Diziler

Tüm programlama dillerinde olduğu gibi Java dilinde de dizi (array) yapısı son derecede önemli bir veri yapısıdır. Dizi yapısını kısaca tanımlarsak:

Dizi, bilgisayar belleğinde aynı isim altında genellikle aynı tipten çok sayıda veriyi bir arada saklayan veri yapısıdır. Aşağıda, x adlı bir dizinin mantıksal görünümü verilmiştir:

4
2
7
22
11
30
1
2
3
4
5Dizinin bir adı ve dizi içerisindeki elemanın dizinin kaçıncı elemanı olduğunu belirten bir indisi (subscript, index) vardır. Örneğin, yukarıdaki x adlı dizi için x ifadesi bu dizinin 3 numaralı elemanını yani 22 değerini göstermektedir. Dizinin indisi Java dilinde daima köşeli parantez ile belirlenir:Java dilinde bir dizinin ilk elemanının indisi daima 0’dır; son elemanın indisi ise diziye ayrılan yer sayısının 1 eksiğine eşittir. Yukardaki x dizisinin 6 elemanı vardır; ilk elemanının indisi 0 ve son elemanının indisi de 5’tir. Java Programı içinde Dizinin Bildirilmesi Bir Java programı içinde diziyi tanıtmak için, new sözcüğünü kullanarak belirli bir tipten yeni bir nesne tanımlama yolu izlenir. Dizinin tipi, adı ve maksimum eleman sayısı bir bildiri deyimi içinde belirtilir:

 Tip DiziAdı[ ] = new Tip [ Eleman Sayısı ]; Tip [ ] DiziAdı = new Tip [ Eleman Sayısı ]; int [ ] x= new int [6] ; 

Android 101 » Diziler » Tek Boyutlu Diziler

Tek Boyutlu DizilerKategori: Mobil Lisans: Creative Commons (by-nc-sa) En son 28.04.2016 tarihinde güncellendi Yazar: Geleceği Yazanlar Ekibi Etiketler: java diziler java tekboyutlu diziler java sayı dizisi
Tüm programlama dillerinde olduğu gibi Java dilinde de dizi (array) yapısı son derecede önemli bir veri yapısıdır. Dizi yapısını kısaca tanımlarsak:Dizi, bilgisayar belleğinde aynı isim altında genellikle aynı tipten çok sayıda veriyi bir arada saklayan veri yapısıdır. Aşağıda, x adlı bir dizinin mantıksal görünümü verilmiştir:4 2 7 22 11 3
0 1 2 3 4 5
Dizinin bir adı ve dizi içerisindeki elemanın dizinin kaçıncı elemanı olduğunu belirten bir indisi (subscript, index) vardır. Örneğin, yukarıdaki x adlı dizi için x ifadesi bu dizinin 3 numaralı elemanını yani 22 değerini göstermektedir. Dizinin indisi Java dilinde daima köşeli parantez ile belirlenir:Java dilinde bir dizinin ilk elemanının indisi daima 0’dır; son elemanın indisi ise diziye ayrılan yer sayısının 1 eksiğine eşittir. Yukardaki x dizisinin 6 elemanı vardır;

ilk elemanının indisi 0 ve son elemanının indisi de 5’tir. Java Programı içinde Dizinin Bildirilmesi Bir Java programı içinde diziyi tanıtmak için, new sözcüğünü kullanarak belirli bir tipten yeni bir nesne tanımlama yolu izlenir. Dizinin tipi, adı ve maksimum eleman sayısı bir bildiri deyimi içinde belirtilir:

Tip

DiziAdı[ ] = new Tip [ Eleman Sayısı ];
veya eşdeğeriTip [ ] DiziAdı = new Tip [ Eleman Sayısı ];
Örneğin, yukarıdaki x dizisi için,int [ ] x= new int [6] ;
şeklinde bildirimde bulunulacaktır. x dizisi 6 elemanlıdır ve elemanları int türündedir.Dizi için ne gereklidir?Dizi yapısına, aynı türden bir veri grubunu tümüyle bellekte saklı tutmanın gerekli olduğu uygulamalarda ihtiyaç duyarız. Örneğin, verilerin sıralanması, bir veri grubuna ait bazı istatistiksel bilgilerin hesaplanması (standart sapma vb.) gibi uygulamalar bu tür uygulamalardandır.Örnek: Aşağıda aynı işlemi gerçekleştiren iki farklı Java programı verilmiştir. Her iki program da, bilgisayara girilen 5 adet sayının toplamını bulmaktadır.Dizi kullanmayan sürüm

 import java.util.Scanner; public class Dizi1{ public static void main(String[] args) { Scanner giris = new Scanner(System.in); int girilenSayi, toplam, i ; toplam = 0; girilenSayi = 0; for (i = 1; i <= 5; i++) { System.out.print("Bir sayi giriniz: "); girilenSayi = giris.nextInt(); toplam = toplam + girilenSayi; } System.out.println(i-1+ " tane sayi girdiniz."); System.out.println("Toplami " +toplam+ " ediyor."); } } 

Bu Programın Çıktısı Şöyle Olacak