Veritabanında tabloda bulunan verileri güncelleştirmek için Update komutu kullanılır.

Üzerine ekleyerek devam ettiğimiz örneğimize dönecek olursak, bu vieoda 2 adet dosya ekledik. Birincisi “duzenle.php”, diğeri “guncelle.php” şeklinde olacaktır. “duzenle.php” dosyasında bir listeleme işlemi yapıyoruz ve her kaydın yanına “Güncelle” butonu ekliyoruz. Bu silme işleminde yaptığımız işlemle aynı şey. “Güncelle” butonlarına tıklandığında gizli alanda saklanan “id” bilgisi yine “duzenle.php” dosyasına gönderiliyor ve gelen “id” bilgisine sahip kaydın bilgileri text kutularına yerleştiriliyor. Değişiklikler yapılıp güncelle dendiğinde biligiler “guncelle.php” dosyasına gönderiliyor ve kayıt güncelleniyor.

aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi her kaydı güncelleyebilmek için tablomuzda yeni bir kolon açıp Güncelle linkini oluşturuyoruz. Güncelleme linki tıpkı silme işleminde olduğu gibi ayrı bir sayfadan yapılacak, burada guncelle.php ismini verdik. Hangi kaydın güncelleneceğini de yine göndereceğimiz id parametresi ile ayarlayacağız. Burada yine tablomuzda eşsiz olan ve her kayıtta değişen ogrenciID değerini kullanacağız.

Linklerimiz aşağıdaki gibi olacak;

guncelle.php?id=1
guncelle.php?id=2
guncelle.php?id=3

….
Link haline getirilirse;<a href=”guncelle.php?id=1″>Güncelle</a>
<a href=”guncelle.php?id=2″>Güncelle</a>
<a href=”guncelle.php?id=3″>Güncelle</a>
….Öğrenci kayıtları dönerken $satir isimli dizide bir kayıt satırının tutulduğunu düşünürsek;
<a href=”guncelle.php?id=’.$satir[‘ogrenciID’].'” >Güncelle</a>şeklinde olacaktır. Farenizi Güncelle linkleri üzerine getirip gezdirdiğinizde id değeri satıra göre değişiyorsa yaptığınız işlem doğrudur.

Kullanım şekli:

UPDATE tablo_adı SET kolon_adı=yeni değer WHERE kolon_adı=eski değer

Örnek:

<?php $baglanti = mysql_connect("localhost","root","1234"); if (!$baglanti) { die("MySQL bağlantısı sağlanamadı"); } mysql_select_db("veritabani", $baglanti); $guncelle = mysql_query("UPDATE tablomuz SET ad='CELAL' WHERE ad='Celal' AND soyad='Yurtcu'"); if($guncelle) { echo "Bilgiler güncellendi."; } else { echo "Hata oluştu"; } mysql_close($baglanti); ?>