Php Dizin Dosya İşlemleri
fopen() ile Bir Dosya Açmak

Bu fonksiyon bir dosyanın içeriğine erişmek, dosya üzerinde işlem yapmak, veri eklemek için kullanılır.

Kullanım Şekli: fopen( dosya, özellik );

<?php
  $file = fopen( "Okubeni.txt", "r" );
?>
  

Özellik olarak nitelendirdiğimiz 2. parametre dosyanın okuma biçimidir.

r -> sadece okumak için
w -> sadece yazmak için
a -> dosya üzerine eklemek için

fopen() aynı zamanda mantıksal (bool) değer döndürür, bu değer DOĞRU (true) ise dosya açılması başarılı, YANLIŞ (false) ise dosya açılmasında hata ile karşılaşılmıştır.

<?php
  $file = fopen( "Okubeni.txt", "r" )
      or exit("Dosyaya erişilemiyor!");
?>
  

fclose() ile Açılmış Bir Dosyayı Kapatmak

<?php
  $file = fopen("test.txt","r"); // açarız

  // buraya kodlar gelecek

  fclose( $file ); // kapatırız
?>
  

feof( dosya ) ile Dosyanın Bittiği Kontrolü

Açtığımız bir dosyanın son satırında olup olmadığımızı bu değer ile öğrenebiliriz.

<?php
  if ( feof( $dosya ) )
   echo "Metin bitmiştir";
?>
  

Bir Dosyayı Satır Satır Okumak – fgets()

fgets() Fonksiyonu açtığımız dosyadan veri almamızda bize yardım eder. Bu veri tek satırlık bir veridir.

<?php
  $dosya = fopen( "Isimler.txt", "r" ) // Aç
      or exit( "Dosya bulumamadı." );

  while( !feof( $dosya ) ) // Dosya bitene kadar oku
   echo fgets( $dosya ) . "<br />";

  fclose( $dosya ); // Kapat
?>

Dosya ise içine yazmaya başla!

Şimdi dosyamızın içine ürünlerimizi girmeye başlayalım. Bunun için üç operasyona ihtiyacımız var.

1. Dosyayı açmak : fopen() bize istediğimiz dosyayı istediğimiz modda açar. Modlar a, w ve r dir. Mod a(append) dosya var ise açar ve sonuna ekler yok ise yaratır ve içine yazar. Mod w(write) dosya varsa siler ve yeniden içine yazar, yok ise yaratır ve içine yazar. Mod r(read) dosya car ise sadece içinden okuma yapar.

2. Dosyaya yazmak : fwrite() bu fonksiyon ilk parametresine içine yazılacak olan dosyanın, dosya göstericini ikinci parametresine ise string türündeki veriyi alır.

3. Dosyayı kapatmak : fclose() bu fonksiyona parametre verilen dosya göstericisindeki dosya tüm işlemlere kapatılır.

Tüm bunların haricinde dosyanın içerisinde yazdığımız verileri belli ayraçlar yardımı ile ayırdık. \n karakterini, veri yazılırken bir alt satıra geçsin diye ve ; karakterini ise bir satırdaki aynı kayda ait bilgileri ayırabilelim diye kullandık.