FTP MLSD Askıda Kalma Problemi Çözümü (WHM/CPanel)

whm-logo

Whm kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı ftp mlsd akıda kalma problemi için kullanmış olduğumuz çözüm yöntemini sizlerle paylaşmak istedik. yapacağımız işlemler için gerekli olan kodlar aşağıda verilmektedir.

mlsd1

Yeni bir site açıyorsunuz ve ftp den oluaşamıyorsunuz, ftp ile bağlanmak istediğinizde MLSD  kısmında skıda kalıyor (takılıyor) ve zaman aşımı hatası alıyorsunuz. yapmanız gerek; hemen sunucunuza SSH ile bağlanmak ve aşağıda yazılı kodları sırası ile yazmanız   sonrasında ftp den bağlanma sorunuzua olmayacaktır.

 

ssh dan sunucunuza bağlanın ( root olarak )
1. aşama

modprobe ip_conntrack_ftp

Bu komut güvenlik duvarı üzerinde ip_conntrack_ftp modülünü yükleyecektir.

2.aşama

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp -m state --dport 30000:60000 --sport 1024:65535 --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

Bu komut FTP sunucusu için 30000 60000 port aralığı kullanılabilir ve açık yapacaktır.