PHP dosyalarında <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> kullanmak

PHP XML ve short_opan_tag kullanmak

PHP dosyalarında <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> kullanmak söz konusu olduğunda kimi zaman karşınıza çıkan problemlerin çözümünü ve php.ini içerinde bulunan “short_open_tag” yönergesini sizlere açıklamak isitorum. PHP kodlarının xml dosyaları içerinde kullanabilmek için gerekli olan birtakım değişiklikler şu şekilde sıralanabilir.

&lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?&gt;

yazım şeklini değiştirmek  ve aşağıdaki şekli ile kullanmak

&lt;?php echo "&lt;?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?&gt;"; ?&gt;

İkinci yöntem ise php.ini dosyası içerisinde short_open_tag yönergesini ayarlamak. bildiğiniz gibi kimi kodlamalarda kısa php başlangıç etiketleri kullanılmaktadır (bunlar win 7 ve 8 de çalışmamaktadır)

&lt;?&nbsp; // kısa balşangıç etikeri
&lt;?= // &lt;?php echo kısa kullanımı
 

iste short open tag kullanımının iptal edilmesi ile bu kısa başlangıç etiketleri kullanılmaz ve <?xml  ?> etiketlerinin kullanılabilir olması sağlanır.

*NOT: short_open_tag kullanım dışı bırakmadan önce tüm kodlamalarınızda kısa kullanımların değiştirilmesi gerekir.