JTextField: Tek satırlık bir metin alanı belirtir.Aşağıdaki örnekte ayrıntılı bir biçimde işlenmiştir.

JPasswordField:Adından da anlaşılabileceği gibi şifre alanı oluşturmamıza yarıyor.

Not: Sizde böyle anlatımlar yapmak isterseniz.Facebook sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

//bu kütüphanelerini eklemelisiniz
import java.awt.FlowLayout;

import java.awt.event.ActionListener;

import java.awt.event.ActionEvent;

import javax.swing.JFrame;

import javax.swing.JTextField;

import javax.swing.JPasswordField;

import javax.swing.JOptionPane;

/**
 * Created by Kodumun Dünyası on 18.01.2016.
 */
//Bu kütüphaneleri eklememiz gerekiyor.
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JPasswordField;
import javax.swing.JOptionPane;
 
public class TextFieldFrame extends JFrame
{
  private JTextField textField1; // 1. alan
  private JTextField textField2; // 2.alan
  private JTextField textField3; // 3. alan
  private JPasswordField passwordField; // şifre alanı
 
  // TextFieldFrame constructor
  public TextFieldFrame()
  {
    super( "Test edelim JTextField ve JPasswordField" );
    setLayout( new FlowLayout() );
 
 
    textField1 = new JTextField( 10 );//10 satırlık alan oluşturdum
    add( textField1 ); // textField1 i JFrame e ekliyorum
 
    // varsayılan olarak gözükecek yazıyı giriyoruz
    textField2 = new JTextField( "Yazınızı giriniz" );
    add( textField2 ); // textField2 i JFrame e ekliyorum
 
    // varsayılan yazı ve boyut belirtelim
    textField3 = new JTextField( "varsayılan yazı", 21 );
    textField3.setEditable( false ); // düzenleme olmasın
    add( textField3 ); //textField3 i JFrame e ekliyorum
 
    // şifre alanı
    passwordField = new JPasswordField( "Gizli metin" );
    add( passwordField ); // Bu alanıda jframe e ekleyelim
// register event handlers
    TextFieldHandler handler = new TextFieldHandler();
    textField1.addActionListener( handler );
    textField2.addActionListener( handler );
    textField3.addActionListener( handler );
    passwordField.addActionListener( handler );
  } 

 private class TextFieldHandler implements ActionListener
  {
    // textfield olayları
    public void actionPerformed( ActionEvent event )
    {
      String string = ""; // declare string to display
 
      // Kullanıcı enter a bastığında gerçekleşecek olay.
      if ( event.getSource() == textField1 )
        string = String.format( "textField1: %s",
            event.getActionCommand() );
 
 
      else if ( event.getSource() == textField2 )
        string = String.format( "textField2: %s",
            event.getActionCommand() );
 
 
      else if ( event.getSource() == textField3 )
        string = String.format( "textField3: %s",
            event.getActionCommand() );
 
 
      else if ( event.getSource() == passwordField )
        string = String.format( "passwordField: %s",
            event.getActionCommand() );
 
      //JTextField içeriği göster
      JOptionPane.showMessageDialog( null, string );
    }
  }
}
 
 
 

Ana classımız

 
/**
 * Created by Kodumun Dünyası on 18.01.2016.
 */
import javax.swing.JFrame;
public class TextFieldTest
{   public static void main( String[] args )
    {
 
      TextFieldFrame textFieldFrame = new TextFieldFrame();
  textFieldFrame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
  textFieldFrame.setSize( 350, 100 ); //çerçeve boyutu
  textFieldFrame.setVisible( true ); // çerçeveyi göster
}
}
Jtextfield