Java Programlama Diliyle basit olarak iki sayıyı topalmak şu şekilde yapılır.
package com.company;
import javax.swing.JOptionPane;
public class Main {
 
  public static void main(String[] args) {
  String ilk=JOptionPane.showInputDialog("İlk sayıyı giriniz");
    String ikinci=JOptionPane.showInputDialog(("İkinci sayıyı giriniz"));
    //hesaplama için integer değerlere dönüştürmeliyim.
    int sayi1=Integer.parseInt(ilk);
    int sayi2=Integer.parseInt(ikinci);
    int toplam=sayi1+sayi2;//toplama işlemi
    //sonucu ekranda gösterelim.
    JOptionPane.showMessageDialog(null,"Toplam = "+toplam,"İki sayının toplamı", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
  }
}

13