PHP’de mysql_fetch_array fonksyonun dikkat etmediğimiz bir parametresi daha vardır; $result_type!

result_type: mysql_fetch_array fonksyonunun, sorgudan dönen verilerin diziye atarkenki yöntemini belirtmeye yarar. 3 farklı result_type vardır: MYSQL_ASSOC, MYSQL_NUM, ve MYSQL_BOTH.

Örnekler için bir tablomuz olsun;

CREATE TABLE `users` (
	`id` INT(10) UNSIGNED NULL AUTO_INCREMENT,
	`user_name` VARCHAR(50) NULL,
	`password` VARCHAR(32) NULL,
	`email` VARCHAR(150) NULL,
	`activated` TINYINT(3) UNSIGNED NULL DEFAULT '1',
	PRIMARY KEY (`id`)
)
COLLATE='utf8_turkish_ci'
ENGINE=InnoDB;
 
INSERT INTO `users` 
(`id`, `user_name`, `password`, `email`, `activated`)
 VALUES
(1, 'ahmetertem', '123', 'deneme@deneme.com', 1),
(2, 'deneme', '12345', 'deneme2@deneme.com', 1),
(3, 'deneme 2', '1234567', 'deneme3@deneme.com', 0);

MYSQL_ASSOC
Gelen kayıtları, tablodaki field ve/veya aliasları ile keyleyerek atama yapar.