Kayıt Listeleme Örnekleri 2 (PHP)
Bu yazımızda veritabanındaki kayıtları farklı şekilde listeleme örnekleri verilecektir. Örneklerimizde okul isimli veritabanını kullanacağız. Bu veritabanında siniflar, ogrenciler, dersler ve notlar olmak üzere 4 tane tablo vardır. Bu veritabanını indirip yükleyerek örnekleri sizler de deneyebilirsiniz. Ayrıca veritabanı bağlantısını yapan baglan.php sayfasını tüm örneklerimizde include edip kullanarak tekrar tekrar yazmayacağız.

örnek :

<?php // bu sayfa baglan.php sayfasıdır. $sunucu="localhost"; $kullanici="root"; $sifre="1234"; $veritabani="okul"; if (@!mysql_connect($sunucu, $kullanici, $sifre)){ $mesaj="Veritabanı bağlantısı yapılamadı! "; $mesaj.="Hata açıklaması: ".mysql_error(); die($mesaj); } if(@!mysql_select_db($veritabani)){ $mesaj="$veritabani veritabanı seçilemedi! "; $mesaj.="Hata açıklaması: ".mysql_error(); die($mesaj); } ?>

Örnek: ogrenciler tablosundaki tüm öğrencileri tablo içerisinde listeleyelim.

Örnek: 12blsa sınıfındaki öğrencileri numaralarına göre artan sıralı bir şekilde tabloda gösterelim.

<!-- bu sayfa index.php sayfasıdır. -->
<html>
  <head>
    <title>Öğrenci Listesi</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    


  </head>
  <body>
    
<table border="1" cellspacing="2" cellpadding="2">
     
<tr class="baslik">
      
<th colspan="6" align="center">Öğrenciler Tablosu</th>

     </tr>


<tr>
      
<th>S.n.</th>


<th>Numarası</th>


<th>Adı</th>


<th>Soyadı</th>


<th>Cinsiyeti</th>


<th>Sınıfı</th>

     </tr>

     <?php
     include("baglan.php");
     $i=0; // S.n. (Sıra no) için kullanılacak.
     $sayi=0; // her satırı farklı renkte göstermek için class adında kullanılacak.
     mysql_query("set names utf8");
     $sonuc=mysql_query("select * from ogrenciler");
     while($kayit=mysql_fetch_array($sonuc)){
       $sayi=($sayi)?0:1; // eğer $sayi 1 ise 0, değilse 1 yap
       echo "
<tr class=\"satir$sayi\">";
       echo "
<th align=\"right\">",++$i,"</th>

";
       echo "
<td align=\"right\">",$kayit["ogrenci_no"],"</td>

";
       echo "
<td>",$kayit["adi"],"</td>

";
       echo "
<td>",$kayit["soyadi"],"</td>

";
       echo "
<td>",$kayit["cinsiyeti"],"</td>

";
       echo "
<td>",$kayit["sinif_kodu"],"</td>

";
       echo "</tr>

";
     }
    ?>
  </table>

  </body>
</html>
Buradaki while döngüsü tablo içerisine kayıt sayısı kadar satır eklemektedir.
<!-- bu sayfa index.php sayfasıdır. -->
<html>
  <head>
    <title>Öğrenciler</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <style type="text/css">
    <!--
      body{
        background-color:#FF9;
      }
      .baslik th{
        background-color:#333;
        color:#FFF;
      }
      .satir0{
        background-color:#CF9;
      }
      .satir1{
        background-color:#CFC;
      }
      th {
        background-color:#C60;
        color:#FFF;
      }
    -->
    </style>
  </head>
  <body>
    <table border="1" cellspacing="2" cellpadding="2">
     <tr class="baslik">
      <th colspan="6" align="center">12 Bilişim A sınıfı Öğrenci Listesi</th>
     </tr>
     <tr>
      <th>S.n.</th>
      <th>Numarası</th>
      <th>Adı</th>
      <th>Soyadı</th>
      <th>Cinsiyeti</th>
      <th>Sınıfı</th>
     </tr>
     <?php
     include("baglan.php");
     $i=0; // S.n. (Sıra no) için kullanılacak.
     $sayi=0; // her satırı farklı renkte göstermek için class adında kullanılacak.
     mysql_query("set names utf8");
     $sonuc=mysql_query("select * from ogrenciler where sinif_kodu='12blsa' order by ogrenci_no asc");
     while($kayit=mysql_fetch_array($sonuc)){
       $sayi=($sayi)?0:1; // eğer sayı 0 ise 1, 1 ise 0 yap
       echo "<tr class=\"satir$sayi\">";
       echo "<th align=\"right\">",++$i,"</th>";
       echo "<td align=\"right\">",$kayit["ogrenci_no"],"</td>";
       echo "<td>",$kayit["adi"],"</td>";
       echo "<td>",$kayit["soyadi"],"</td>";
       echo "<td>",$kayit["cinsiyeti"],"</td>";
       echo "<td>",$kayit["sinif_kodu"],"</td>";
       echo "</tr>";
     }
    ?>
  </table>
  </body>
</html>