PHP Float Veri Türü

Float Veri Türü Pphp float veri türü, gerçek sayılar olarakta veya kayan noktalı sayılar olarak tanımlanabilir. Şimdi bu kayan noktalı sayılarda nereden çıktı diyeceksiniz. aslında matematikte "küsürlü", "virgüllü",  "ondalıklı", sayılar desem hemen...

PHP Integer Veri Türü

Integer Veri Türü Php integer veri türü, doğal sayılar ve bunlarım tam zıttı olan negatif değerlerinden oluşan Z (...-2, -1, 0, 1, 2 ... ) tamsayılardır. Tamsayılar z harfi ile gösterilirler, manası...

PHP Boolean Veri Türü

Boolean Veri Türü PHP boolean veri türü, php veri türlerinden enbasit olanıdır. Boolean bir Mantıksal ifadenin "True" veya "False" değeri döndürmesi ile oluşur. Boolean Veri Türü Kullanım örnek: <?php $LZ3G = True; // $LZ3G değişkenine TRUE...

PHP Veri Türleri

php veri türleri Merhaba arkadaşlar. Sizler için hazırlamakta olduğumuz php ve php ders notları bölümünde PHP veri türlerini anlatmaya çalışacağım. temel olarak veri türleri php kodlamasında sorgu, ifade, karşılaştırma, güvenlik, sonuç bölümlerinde...

PHP Temel Sözdizimi

HTML den ayırma (html içine gömme) Php bir kodu yorumlamak için açılış ve kapanış kodlarına bakmaktadır, <?php  : Açılış ?>  :   Kapanış php nin bu şekilde çalışabiliyor olması onun birçok dosya türü içerisinde kullanılmasına...

APLICATIONS

Samsung Galaxy Tab S2 En İnce Tablet Olarak Hayatımıza Girebilir

Samsung Galaxy Tab S2 En İnce Tablet Olarak Hayatımıza Girebilir: Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni tablet Galaxy Tab S2 , belki de bu zamana kadar çıkmış...

HOT NEWS