Boolean Veri Türü

PHP boolean veri türü, php veri türlerinden enbasit olanıdır. Boolean bir Mantıksal ifadenin “True” veya “False” değeri döndürmesi ile oluşur.

Boolean Veri Türü Kullanım

örnek:


<?php
$LZ3G = True; // $LZ3G değişkenine TRUE değeri atanır.
?>

Genel olarak, bir boolean değer dondüren karşılaştırma veya işlemin sonucunun başka bir denetim için kullanılması şeklindedir.


<?php
// == işleci, eşitliği sınar ve
// boolean türünde bir değer döndürür
if ($eylem == "LZ3G mi ?") {
  echo "evet www.lz3g.com adresindesiniz";
}

// Gereksiz Kullanım...
if ($eylem == TRUE) {
  echo "EVET";
}

// ... Uygun Kullanım Şekli
if ($eylem) {
  echo "EVET";
}
?>

özel kullanım şekilleri


<?php

$a = !0; // Sonuç === true;
$a = !1; // Sonuç === false;
$a = !array();   // Sonuç === true;
$a = !array('LZ3G');  // Sonuç === false;
$s = !"";      // Sonuç === true;
$s = !"lz3g";   // Sonuç === false;

?>