Integer Veri Türü

Php integer veri türü, doğal sayılar ve bunlarım tam zıttı olan negatif değerlerinden oluşan Z (…-2, -1, 0, 1, 2 … ) tamsayılardır. Tamsayılar z harfi ile gösterilirler, manası Almanca Zahlen (sayı)  sözcüğünün başharfidir. demektir.

Php integer veri türleri onluk, sekizlik ve onaltılık tabanlarda olabilip isteğe bağlı olarak önlerinde + veya – işaret bulunabilir.


<?php
$a = 1453; // onluk tabana örnek
$a = -232; // negatif bir tamsayı
$a = 0123; // sekizlik tabana örnek (onluk: 83)
$a = 0x1A; // onaltılık tabana örnek (onluk: 26)
?>

* sekizlik tabansa sayılar 0 ile onaltılıkta sayılar 0x ile başlar
* php de integer türünün genişliği PHP 4.4.0’da PHP_INT_SIZE sabitine en büyük değeri ise PHP 5.0.5’te PHP_INT_MAX sabitine atanmıştır.