Float Veri Türü

Pphp float veri türü, gerçek sayılar olarakta veya kayan noktalı sayılar olarak tanımlanabilir. Şimdi bu kayan noktalı sayılarda nereden çıktı diyeceksiniz. aslında matematikte “küsürlü”, “virgüllü”,  “ondalıklı”, sayılar desem hemen hatırlarsınız. Aşağıda bulunan sözdizimleri ile gösterilebilirler.


<?php
$l = 1.234;
$z = 1.2e3;
$3 = 7E-10;
$g = 14.53;
?>

şekil olarak;


LNUM     [0-9]+
DNUM     ([0-9]*[\.]{LNUM}) | ({LNUM}[\.][0-9]*)
USTEL_DNUM  [+-]?(({LNUM} | {DNUM}) [eE][+-]? {LNUM})

*Bir gerçek sayının bellekte kapladığı genişlik platforma göre değişmekteyse de kabaca 14 hanelik bir hassasiyetle ~1.8e308’lik olası bir en büyük değer (64 bitlik IEEE biçemi) hepsi için sağlanır.