MySQL İşlevleri

mysql_affected_rows — Önceki MySQL işleminde etkilenen satırların sayısını al
mysql_client_encoding — Karakter kümesinin adını döndürür
mysql_close — MySQL bağlantısını kapatır

mysql_connect — MySQL Sunucusuna bir bağlantı açar
mysql_create_db — Bir MySQL veritabanı oluşturur
mysql_data_seek — Move internal result pointer
mysql_db_name — Sonuç verisini al
mysql_db_query — Bir MySQL sorgusu gönderir
mysql_drop_db — Drop (delete) a MySQL database

mysql_errno — Returns the numerical value of the error message from previous MySQL operation
mysql_error — Returns the text of the error message from previous MySQL operation
mysql_escape_string — Escapes a string for use in a mysql_query
mysql_fetch_array — Fetch a result row as an associative array, a numeric array, or both
mysql_fetch_assoc — Fetch a result row as an associative array

mysql_fetch_field — Get column information from a result and return as an object
mysql_fetch_lengths — Bir sonuçtaki her bir çıktının uzunluğunu al
mysql_fetch_object — Fetch a result row as an object
mysql_fetch_row — Get a result row as an enumerated array

mysql_field_flags — Get the flags associated with the specified field in a result
mysql_field_len — Belirtilen alanın uzunluğunu döndürür
mysql_field_name — Get the name of the specified field in a result
mysql_field_seek — Sonuç göstericisini belirtilen alan konumuna ayarla
mysql_field_table — Belirtilen alanı içeren tablonun adını al
mysql_field_type — Get the type of the specified field in a result
mysql_free_result — Sonuç belleğini serbest bırakır

mysql_get_client_info — MySQL istemci sürüm bilgisini al
mysql_get_host_info — MySQL konak bilgisini al
mysql_get_proto_info — MySQL protokol sürüm bilgisini al
mysql_get_server_info — MySQL sunucu bilgisini al
mysql_info — En son sorgu hakkında bilgi al
mysql_insert_id — Get the ID generated in the last query
mysql_list_dbs — Bir MySQL sunucusundaki kullanılabilir veritabanlarını listeler
mysql_list_fields — MySQL tablosunun alanlarını listeler
mysql_list_processes — MySQL süreçlerini listeler
mysql_list_tables — Bir MySQL veritabanındaki tabloları listele
mysql_num_fields — Sonuçtaki alan sayısını al

mysql_num_rows — Sonuçtaki satır sayısını al
mysql_pconnect — Open a persistent connection to a MySQL server
mysql_ping — Bir sunucu bağlantısına ping at, bağlantı yoksa tekrar bağlan
mysql_query — Send a MySQL query
mysql_real_escape_string — Escapes special characters in a string for use in an SQL statement
mysql_result — Get result data

mysql_select_db — Bir MySQL veritabanı seçer
mysql_set_charset — Sets the client character set
mysql_stat — Geçerli sunucu durumunu döndürür
mysql_tablename — Alanın tablo adını al
mysql_thread_id — Geçerli evre numarasını döndür
mysql_unbuffered_query — Sonuç kümesi tamponlanmayan ve alınmayan bir SQL sorgusu gönderir