php ile veritabanındaki tabloya kayıt ekleme işlemi INSERT INTO komutu ile yapılır. Bu işlemi yapabilmemiz için veritabanında tablo oluşturmamız gerekiyor.

Öncelikle alttaki kodları veritabanımızda sql arayüzünde çalıştıralım.

CREATE TABLE `tablomuz` (
 
`id` INT( 12 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`ad` VARCHAR( 50 ) NOT NULL ,
`soyad` VARCHAR( 50 ) NOT NULL
 
) ENGINE = MYISAM ;

Üstteki kodları çalıştırdıktan sonra veritabanımızda tablomuz isimli yeni bir tablo oluşacak. Alttaki kodlar yardımıyla tablomuza yeni kayıt ekleyelim.

<?php
$baglanti = mysql_connect("localhost","root","1234");
if (!$baglanti)
  {
  die("MySQL bağlantısı sağlanamadı");
  }
 
mysql_select_db("yeni_veritabani", $baglanti);
 
$kaydet = mysql_query("INSERT INTO tablomuz (ad, soyad) VALUES ('Celal', 'Yurtcu')");
 
if($kaydet)
{
    echo "Bilgiler kaydedildi";
}
else
{
    echo "Bilgiler kaydedilirken hata oluştu";
}
 
mysql_close($baglanti); //MySQL bağlantısını kapat
 
?>