Veritabanından belirli kriterlere uygun istenilen verileri çekmek için Where komutu kullanılır.

Kullanım şekli:

SELECT kolon_adı FROM tablo_adı WHERE kriter

[PHP]

[/PHP]

Üstteki kodları test ettiğimizde veritabanındaki ilgili tabloda ad kolonundaki ismi celal olan kayıtlar listelenecektir. WHERE komutu yardımı ile adı celal olanları seçmiş olduk.
Sık kullanılan operatörler:
= : Eşittir
!= : Eşit Değilse
> : Büyükse
< : Küçükse >= : Büyükse ve Eşitse
<= : Küçük ve Eşitse
BETWEEN :Belirtilen aralıklardaki verileri seçmek için kullanılır.
LIKE : Arama yapmak için kullanılır.