Bu dersimizde Temel HTML5 Dersleri’nde gördüğümüz temel düzey tablolar konusunu biraz daha ileri götüreceğiz.

etiketleritablomuzdaki konu başlıklarının yer aldığıetiketlerini kapsar.
tablodaki asıl içeriği belirtir.

tablonun içeriklerinin hesaplanıp özetlendiği son satırını oluşturur.

, column yani sütun kelimesinin kısaltmasıdır. Tablodaki sütunlara stil vermek için kullanılır. Birden fazla sütuna stil vermek içinse
etiketini kullanmalıyız.

etiketi ile tablonun açıklamasını ya da tanımlamasını yazabiliriz.

Aşağıdaki örnekte tüm bu açıklamaları daha detaylı görebilirsiniz.

<table border="1" cellpadding="5">
    <caption>Aylık Hasılat</caption>
    <colgroup>
        <col style="background-color:skyblue;"> <!-- Gök mavisi -->
        <col style="background-color:lightgreen"> <!-- Açık yeşil -->
        <col style="background-color:violet"> <!-- Eflatun -->
    </colgroup>
    <thead>
        <tr>
            <th>Ay</th>
            <th>Gelir</th>
            <th>Gider</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>Ocak</td>
            <td>100 TL</td>
            <td>20 TL</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Şubat</td>
            <td>80 TL</td>
            <td>10 TL</td>
        </tr>
    </tbody>
    <tfoot>
        <tr>
            <td>Toplam</td>
            <td>180 TL</td>
            <td>30 TL</td>
        </tr>
    </tfoot>
</table>

Bu tablonun ekran görüntüsü ise şu şekilde olacaktır:

Aylık Hasılat
Ay Gelir Gider
Ocak 100 TL 20 TL
Şubat 80 TL 10 TL
Toplam 180 TL 30 TL