Exception Handling

Merhaba arkadaşlar. Bu hafta Java Standart Edition derslerimizin 7. hafta konusu olan Exception Handling – Hata Yakalama – ile ilgili bilgiler vereceğim. Bu ders kapsamında try – catch – finally bloklarından ve kendi hata sınıflarımızı yazmaktan bahsedeceğiz. Dilerseniz lafı uzatmadan başlayalım.

Java’ da, kodun sequential (sıralı) bir şekilde akışı sırasında çeşitli nedenlerden dolayı bir hata (exception) oluşması durumunda, eğer o hata için kodun ilgili yerinde bir try – catch bloğu ile önlem almadıysak, programımız hoş olmayan bir şekilde hata vererek sonlanacaktır. Bu durumun önüne geçmek için, herhangi bir hataya sebep olabilecek yerlerde try – catch bloğu kullanarak olası bir hatayı oluşması durumunda yakalayarak o hatayla ilgili yürütmek istediğimiz kodları yürütebiliriz. Yani burada try bloğu hatanın oluşabileceği kod bloğunu kapsamakta, catch bloğu ise ilgili hatanın oluşması durumunda yürütülecek komutları barndırmaktadır. Hatalara birer örnek vermek gerekirse, sıkça karşılaşılan kimi hatalardan ;

Divide by Zero (Sıfıra bölme), adından da anlaşılacağı üzere bir sayının sıfıra bölünmesi sırasında ortaya çıkar ve uygulamanın sonlanmasına neden olur. Java’ da sıfıra bölmek gibi tüm aritmetik hatalar ArithmeticException sınıfı altında tanımlanmıştır.

NullPointerException, olmayan bir bellek alanına erişmeye çalışılması durumunda ortaya çıkan hatadır. Bir nesnenin tanıtılması ama oluşturulmaması durumu ile acemi Java’cılar için çok sık karşılaşıldığından üzerinde durulması gereken bir hatadır.

IndexOutOfBoundException, örneğin bir dizi ile çalışırken, dizinin mevcut olmayan bir indisine erişmeye çalışmanız durumunda karşılaşacağınız hata.