Nesne Yönelimli Programlama:

Nesne nedir? Sınıf nedir? Kavramlarına yakından bakarak nesne yönelimli programlama giriş yapalım.

Nesneler sınıflardan türetilir. Sınıf soyut bir kavramdır ancak nesne somuttur. Bir sınıftan nesne oluşturma işlemine instance denir.  Bir sınıfın hafıza da yer alması için instance edilmesi gerekir. Oluşturulan her nesne kendi için de bağımsızdır. Nesnelerin diğer nesnelerle olan ilişikisi mesaj gönderme- alma gibi işlemlerdir. Buradan anlamamız gereken her nesne verilerini kendi içerisinde saklar.

public class sinif {

kisi aytac = new kisi() {

aytac.yas=19;
aytac.sehir= "izmir";

}
}

Sınıfların kullanım amacını verileri tek tek değişkenlerde dağınık tutmak yerine birbiri ile ilişkili verileri bir araya getirmek ve erişimi sağlamaktır. Örneğin bir çalışana ait isim, maaş, departman adı gibi verileri ayrı ayrı değişkenlerde tutmak yerine çalışan adında bir sınıf oluşturup çalışana ait bilgileri bu sınıf içerisinde toplayabiliriz. Ve bu sınıfı ilgili sınıflarla ilişkilendirerek performans artışı sağlanabilir.

New Operatörü:

Bu operator sınıf adı ile birlikte kullanılır ve bellekte sınıfa ait bir nesne oluşturur. Yukarıda ki örnektekisi sınıfına ait aytac adından bir nesne oluşması için yer sağlamış oldu. Eğer nesneler new operatörü ile oluşturulmazsa ‘null’ değerini alırlar. Böyle durumlarda nesneye ulaşmak istediğimizde Java NullPointerException hatasını verir.

Nokta Operatörü:

Nesneleri new operatörü ile oluşturduktan sonra nesnelere dışarıdan erişim sağlamak amacıyla kullanırız.

aytac.yas örneğinde olduğu gibi oluşturulan nesnenin özelliğini çağırmış oluruz.

Garbage Colletion:

Kullanılmayan nesnelerin otomatik olarak bellekten silinmesi sürecidir. Böylece JVM bellek yönetim sürecini eline almış olur. Bu sayede bellekte yer açılarak performans artışı sağlanır.

kisi aytac= new kisi;
kisi mehmet = new kisi;
aytac = mehmet;

yaptığımızda artık mehmet adlı nesnenin bellekte kalmasına gerek olmadığından silinir.

Constructors:

Yapılandırıcılara kurucu da denilmektedir. Farklı kaynaklardan faydalanırken kavramlara uzak kalmamak açısından bu tabirlere kulak aşinalığı sağlamakta fayda var.

Yapılandırıcılar sınıf ismi ile aynı ismi taşıyan ancak değer döndürmeyen metotlardır.

Nesnelerin başlangıç durumları için gerekli işlemleri yaptıklarından olmazsa olmazlardandır. Herhangi bir nesne oluşturulduğu anca yapılandırıcı metot çağrılmaktadır.