JAVA PROGRAMLAMA LAB ORNEKLERI CLASS/SINIF – OBJECT/NESNE

Sınıf (class) yapısının bu sınıftan üretilecek nesneler için bir şablon görevi gördüğünü söyleyebiliriz.

Nesneleri oluşturmanın ilk adımı, o nesnenin özelliklerini ve eylemlerini belirleyen sınıf yapısını tanımlamaktır.

public class YeniSinif
{
// global alan – global değişkenler içerir..
public YeniSinif() // yapilandirici – constructor..
{ }
public static void main(String[] args) // main yani ana yordam..
{
YeniSinif yenisinifnesnesi = new YeniSinif(); // YeniSinif tipinde yenisinifnesnesi..
} }

ORNEK1

public class bisiklet {
 int hiz;
 int agirlik;
 int vites;
 public bisiklet(int a) {
 hiz = 0;
 vites = 1;
 agirlik = a;
 }
 public void hizdegistir(int yenihiz) {
 hiz = yenihiz;
 }
 public void vitesarttir() {
 vites++;
 }
 public void vitesazalt() {
 vites--;
 }
 public void hizgoster() {
 System.out.println("Hizimiz: "+hiz);
 System.out.println("Vitesimiz: "+vites);
 }
}
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
 bisiklet B1 = new bisiklet(10);
 B1.hiz=10;
 B1.hizdegistir(50);
 B1.vitesarttir();
 B1.hizgoster();
 } }

ORNEK2


public class kutu {
 double genislik;
 double yukseklik;
 double derinlik;
 public kutu(double a, double b, double c) {
 this.genislik = a;
 this.yukseklik = b;
 this.derinlik = c;
 }
 public double hacimhesapla() {
 double hacim = genislik * yukseklik * derinlik;
 return hacim;
 }
}
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
 kutu benimkutum = new kutu(10,20,15);
 System.out.println("Kutumun hacmi :"+ benimkutum.hacimhesapla());
 }
}

ORNEK 3:


public class kitap {
String kitapAdi;
String yayinEvi;
Date basimTarihi;
int sayfaSayisi;
double maliyet=30.0;
public double satisFiyati() {
double fiyat;
fiyat = maliyet+maliyet*0.18;
return fiyat;
}
}
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
kitap benimkitabim = new kitap ();
benimkitabim.kitapAdi=”Java ile Programlama”;
benimkitabim.yayinEvi=”DostKitabevi”;
benimkitabim.basimTarihi=”2011,1,1”;
benimkitabim.sayfaSayisi=500;
benimkitabim.maliyeti=25;
 System.out.println("Kitabin fiyati :"+ benimkitabim.satisFiyati());
}}