Java Diziler ve Operatörler :

Bu dersimizde “Diziler” ve “Operatörler” konularını ele alacağız. Öncelikle kısa bir giriş yapmak açısından tanımlayalım. Diziler, aynı tipte birden fazla değişken tutan gruplardır. Bu dersimizde dizi oluşturma, eleman atama, elemanlara ulaşma gibi konuları ele alacağız. Operatörlere gelince de operatörler, bazen atama bazen işlem yapma bazen de kontrol ifadelerimiz için bize yardımcı olurlar. Yine bu dersimizde operatör türlerini ve işlevlerini ele alacağız. Kısa bir giriş yaptığımıza göre dersimize başlayalım.

Diziler (Arrays)

Diziler, aynı tipte olmak koşuluyla birden fazla değişken depolayan gruplardır. İngilizce’de karşılığı ‘array‘dir ve bu isimle de karşımıza çıkabilirler bunu bilmekte fayda var.

 

Dizilerin Tanımlanması

Dizilerin deklarasyonu şöyle yapılır :

veriTipi diziAdi[];              veya      veriTipi[] diziAdi;

Ancak bir diziyi kullanmak için depolayacağı eleman sayısını tanımlamanız gerekir. Yukarıda sadece diziler tanımlanır ve bir işlem yapılamaz. Ancak tam donanımlı ve kullanılabilir bir dizi tanımı yapmak için “new” anahtar sözcüğünü kullanmalısınız :

veriTipi[] diziAdi = new veriTipi[buyukluk];

Bu şekilde tanımladığımızda dizimize eleman atayabilir ve onu kullanabiliriz. İkisi arasındaki fark nesne ve referansterimleriyle ilgilidir ki bu konu ince bir detaydır ve daha sonra ayrı bir ders olarak işleyeceğiz inşallah. Dizilerin bir başka oluşturulma şekli de şöyledir :

veriTipi[] diziAdi = {eleman1, eleman2,…elemanN};

 

Dizilere Eleman Atamak

Oluşturduğumuz dizilere eleman atamak için dizinin indislerinden yararlanırız. Bir dizinin indisi 0’dan başlar ve belirtilen uzunluğun bir eksiğine kadar gider. Örneğin 5 elemanlı bir int dizisi oluşturalım :

int[] dizi = {10, 20, 30, 40, 50};

                Bu dizimizde :

  1. indisimiz –> 10
  2. indisimiz –> 20
  3. indisimiz –> 30
  4. indisimiz –> 40
  5. indisimiz –> 50 ‘dir.

Dizilere eleman atamak için indislerden yararlanırız dedik, ancak yukarıda elemanları ilk tanımlamada ve manuel olarak verdik. İndislere göre eleman atama şu şekilde gerçekleştirilir :

dizi[2] = 25;

Bu ifadeyle 2. indisimizdeki elemanı 25 yaptık.