Javascript ile Sadece Sayı, Rakam Girişi nasıl yapılır ?

Bu yazıda Javascript ile sadece sayısal değerlerin girilebileceği bir input alanı oluşturmayı öğreneceğiz. Input alanına sadece rakam girilebilecek, rakam dışındaki karakter yazımlarına izin verilmeyecek. Bunun için Regular Expression’lardan yararlanacağız. Oluşturacağımız form görüntüsünde input alanı sayısal değer olmadığında uyarı yazısı verecek.

 

Geliştirdiğimiz web projelerinde form alanlarını sıklıkla kullanırız. Bu alanlar her zaman standart bir şekilde veri girişi için kullanılmaz. Örneğin üyelik kaydı yapılacak bir form alanında kullanıcıdan e-mail adresi girmesini istediğimiz alana e-mail doğrulama özelliği ekleriz. Kredi kartı bilgilerini girdiği alana ise yalnızca sayısal veri girmesi bir ön kontrol ve filtreleme gibi iş görecektir. Üye olan bir kullanıcının şifre bilgilerini type=”password” olan bir textfield, diğer bir deyişle metin alanı içerisinde alabilmeyi isteriz.

Buradan hareketle bu bölümde, içerisine yalnızca sayısal veri girişi olmasını istediğimiz ve bu amaçla ön kontrol yapacağımız bir JavaScript kodu yazacağız. Öncelikle form alanını oluşturalım:

Oluşturulan Form Görüntüsü

Javascript Kodu

textpop-up
function sayiKontrol(event)
{
  if(event.keyCode != 8 && event.keyCode != 0 && (event.keyCode < 48 || event.keyCode > 57))
    return false;
  var frm = document.getElementById("sayisal_form");
  orm.setAttribute("onsubmit", true);
  return true;
}

HTML Kodu<div id="uyelik_formu">


<form name="form" id="sayisal_form" action="#" method="post" onsubmit="return false;">
    <label>Sayısal Alan:</label>
    <input type="text" id="sayisal" name="sayisal" onkeypress="return sayiKontrol(event)">
    

    <input type="submit" value="Kaydet">
  </form>


  


<div class="uyari"></div>


 
</div>